General information

Agency: Matterkind

Function: Addressable Strategy

Location: Warsaw, Poland

Job Ref#: 15296

Description & Requirements

Position Summary
CEL STANOWISKA:

Realizacja kampanii reklamowych w obszarze Programmatic dla wyznaczonych klientów oraz współpraca ze specjalistami w zakresie realizacji celów zdefiniowanych dla kampanii.
Poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze narzędzi Programmatic budujących i utrzymujących przewagę konkurencyjną Matterkind w tym obszarze. 
Key Responsibilities
Prowadzenie i planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem narzędzi Programmatic stosowanych w Matterkind, w tym:
 • Przygotowywanie wycen i elementów rekomendacji dla obsługiwanych klientów.
 • Przygotowanie i implementacja kampanii.
 • Monitoring i optymalizacja kampanii zgodnie ze zdefiniowanymi przez klienta celami.
 • Budowanie relacji i negocjowanie warunków zakupowych z dostawcami rozwiązań reklamowych.
 • Bieżące raportowanie kampanii oraz efektywne raportowanie przełożonemu z prowadzonych działań.
 • Przedstawianie klientom/planerom wniosków i rekomendacji z prowadzonych działań.
 • Rozliczanie prowadzonych projektów reklamowych z księgowością, dobra znajomość obsługi narzędzia mbas.
Współpraca z klientem/ zespołem Client Service:
 • Kontakt z zespołami klienckimi w Agencji i klientami w zakresie realizowanych projektów.
 • Uczestnictwo w spotkaniach zespołu, statusach oraz briefingach.
 • Bezpośredni kontakt z klientami, budowanie relacji w tym m.in. obecność na statusach z klientem, prezentowanie podsumowań kampanii.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i prezentacjach strategii marketingowych w obszarze specjalizacji dla zdefiniowanych klientów.
Rozwój i budowanie oferty Matterkind we współpracy z przełożonym:
 • Poszerzanie oferty Matterkind o nowe produkty, rozwiązania reklamowe i technologiczne.
 • Tworzenie case study na podstawie zrealizowanych kampanii.
 • Proponowanie rozwiązań technologicznych oferowanych przez Matterkind, wspierających zarządzanie kampaniami w obszarze specjalizacji.

 • Regularne, pro-aktywne poszerzanie kompetencji niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku Junior Addressable Marketing Specialist, zdobywanie umiejętności pod kątem awansu na stanowisko wyższe.
 • Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych organizowanych przez Matterkind.
 • Uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach branżowych z zakresu marketingu, marketingu interaktywnego, Programmatic czy technologii.
 • Realizacja celów ustalonych z przełożonym w ramach ścieżki rozwoju.
 • Udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych wskazanych przez przełożonych.
 • Współpraca i dzielenie się wiedzą z innymi pracownikami Agencji.
 • Przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Agencji oraz obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy.
 • Stosowanie się do zasad zespołowych obowiązujących w prowadzeniu obsługi klientów (zachowanie struktury katalogów sieciowych, przestrzeganie kolejności wykonywania zadań, stosowanie się do obowiązującej kultury organizacyjnej, itp.).
 • Wykonywanie wszelkich innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach powierzonych obowiązków/prowadzonych projektów.
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy oraz atmosferę w zespole i organizacji. 

Desired Skills & Experience
KWALIFIKACJE:

 • Minimum 8 miesięcy doświadczenia w zakresie realizacji kampanii z wykorzystaniem rozwiązań reklamowych i technologii Google lub innych platform (działania w modelu aukcyjnym).
 • Znajomość podstawowych wskaźników mediowych oraz pojęć w obszarze Programmatic.
 • Znajomość przynajmniej kilku z wymienionych narzędzi rynkowych: DV360, Adform, DCM, Google Studio, DCO, IAS/DAR/Moat.
 • Ukończone studia wyższe lub w trakcie nauki.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację telefoniczną, mailową, na spotkaniach. Minimum B1/B2.
 • Bardzo dobra, wszechstronna umiejętność obsługi komputera oraz znajomość narzędzi MS Excel, Word, Powerpoint.

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Zorientowanie na wyniki oraz realizację postawionych celów.
 • Umiejętność pracy w zespole/otwartość na współpracę z innymi.
 • Umiejętność komunikowania się i budowania pozytywnych relacji z otoczeniem firmowym i klienckim.
 • Umiejętności analityczne i logicznego myślenia.
 • Odpowiedzialność za wykonywane obowiązki.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, zarządzania swoimi zadaniami.
 • Gotowość do poszerzania swojej wiedzy i doświadczenia. Zainteresowanie obszarem Programmatic.  

About Us

.