Algemene informatie

Agency: Matterkind

Function: Addressable Strategy

Location: Warsaw, Poland

Job Ref#: 15295

Omschrijving & eisen

Position Summary CEL STANOWISKA:

Wsparcie przy przygotowywaniu oraz implementacji planów aktywności klientów w obszarze Programmatic. 
Key Responsibilities
 • Wsparcie przy przygotowywaniu rekomendacji i strategii marketingowej w obszarze Programmatic dla klientów Matterkind.
 • Bieżące kontakty ze specjalistami prowadzącymi projekty Programmatic.
 • Wsparcie przy planowaniu i tworzeniu strategii Programmatic dla klientów Agencji oraz nowych biznesów/klientów.
 • Wsparcie przy prowadzeniu, monitorowaniu oraz bieżącej optymalizacji kampanii.
 • Przygotowywanie analiz i raportów kampanii.
 • Ścisła współpraca z innymi działami w ramach prowadzonych kampanii.
 • Wsparcie w wycenie rekomendowanych działań.
 • Bieżące kontakty z wydawcami i partnerami technologicznymi.
 • Regularne, pro-aktywne poszerzanie kompetencji niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku Asystenta, zdobywanie umiejętności pod kątem awansu na stanowisko wyższe, uczestnictwo w szkoleniach wyznaczanych przez przełożonego.
 • Udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych wskazanych przez przełożonych.
 • Przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Agencji oraz obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy.
 • Stosowanie się do zasad zespołowych obowiązujących w prowadzeniu obsługi klientów (zachowanie struktury katalogów sieciowych, przestrzeganie kolejności wykonywania zadań, stosowanie się do obowiązującej kultury organizacyjnej, itp.).
 • Wykonywanie wszelkich innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach powierzonych obowiązków/prowadzonych projektów.
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy oraz atmosferę w zespole i organizacji. 

Desired Skills & Experience
KWALIFIKACJE:

Ukończone studia wyższe lub w trakcie nauki.
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację telefoniczną, mailową. Minimum B1.
Bardzo dobra, wszechstronna umiejętność obsługi komputera oraz znajomość narzędzi MS Excel, Word, Powerpoint.

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

Zorientowanie na wyniki oraz realizację postawionych celów.
Umiejętność pracy w zespole/otwartość na współpracę z innymi.
Umiejętność komunikowania się i budowania pozytywnych relacji z otoczeniem firmowym i klienckim.
Umiejętności analityczne i logicznego myślenia.
Odpowiedzialność za wykonywane obowiązki.
Gotowość do poszerzania swojej wiedzy i doświadczenia. Zainteresowanie Programmatic. 

Over ons

.